top of page

Κυπριακή Οικονομία  Διευρύνονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις

Επέκταση και διεύρυνση της ρύθμισης για αυξημένη ετήσια έκπτωση για όλα τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις (20%) και για τα βιομηχανικά και ξενοδοχειακά κτίρια (7%) που αποκτούνται κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους 2017 συζήτησε σήμερα η επιτροπή οικονομικών, θέτοντας στο μικροσκόπιο και άλλα θέματα που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος σε σχέση με επιχειρήσεις. Όπως αναφέρθηκε στην επιτροπή, η ρύθμιση υιοθετήθηκε αρχικά από το 2012 μέχρι το 2014 με σκοπό την ώθηση των επενδύσεων στον οικοδομικό και ξενοδοχειακό τομέα. Αργότερα, η ρύθμιση επεκτάθηκε για ακόμα δύο έτη μέχρι το 2016. Οι πρόνοιες του νομοσχεδίου αφορούν μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων που θα επιφέρει μικρή μείωση των φορολογικών εσόδων βραχυπρόθεσμα ενώ, εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν και μέσο για την προώθηση επενδύσεων, σύμφωνα με την εκτελεστική εξουσία. Ωστόσο, ξεκαθαρίστηκε ότι με την επέκταση των κινήτρων το κράτος δεν χάνει έσοδα, απλά μεταφέρεται σε βάθος χρόνου η καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων, έτσι ώστε να δοθεί χρόνος για απόσβεση της επένδυσης. Η ΟΕΒ συμφώνησε με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου ζητώντας όπως καταστεί πιο οριζόντια η εφαρμογή του και επεκταθεί για ακόμα ένα έτος, μέχρι το 2018. Το ΚΕΒΕ υποστηρίζει ότι η επέκταση της ρύθμισης της επιταχυνόμενης απόσβεσης και για το τρέχον έτος, θα συνεχίσει να στηρίζει τις επενδύσεις στη βιομηχανία, στον τουρισμό και στον οικοδομικό τομέα. Η επιτροπή οικονομικών κάλεσε την εκτελεστική εξουσία να τροποποιήσει το κείμενο του νομοσχεδίου ώστε να καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομίας, αντί μόνο τις βιομηχανίες και τα ξενοδοχεία ενώ, εξετάζεται το ενδεχόμενο επέκτασης της παράτασης της έκπτωσης μέχρι το φορολογικό έτος 2018, αντί το 2017. Εκπρόσωπος του υπουργείου οικονομικών διαφώνησε με την πρόθεση διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής σε άλλους τομείς, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο πρέπει να είναι στοχευμένο. Τη διαφωνία της εξέφρασε και η βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών Άννα Θεολόγου. Καμπανάκι για κατάργηση φορο – διευκολύνσεων Τα μέλη της επιτροπής εξέτασαν παράλληλα, νομοσχέδιο που αφορά στη συσχέτιση της έκπτωσης που παραχωρείται επί νέων κεφαλαίων που εισάγονται σε επιχείρηση με το φορολογητέο εισόδημα που προκύπτει από την εισαγωγή των νέων κεφαλαίων καθώς και τον περιορισμό της έκπτωσης για τόκους που δεν αναλογούν στο κόστος απόκτησης περιουσιακού στοιχείου που χρησιμοποιείται σε φορολογητέα δραστηριότητα. Με το εν λόγω νομοσχέδιο καταργείται πρόνοια που ισχύει από το 2012 σύμφωνα με την οποία τόκοι πληρωτέοι για δάνειο που χρησιμοποιήθηκε για αγορά μετοχών θυγατρικής εταιρείας που ανήκει εξ ολοκλήρου στην ιθύνουσα εταιρεία θεωρούνται επιτρεπτέο έξοδο για σκοπούς φορολογίας. Ο ΣΕΛΚ διαφώνησε με τη διαγραφή της πρόνοιας που κρίθηκε πλεονάζουσα μετά το 2015, λόγω εισαγωγής άλλων ρυθμίσεων σε σχέση με τα νέα κεφάλαια. Με τη διαγραφή διασφαλίζεται ότι δεν θα παραχωρείται διπλή φορολογική ελάφρυνση για το ίδιο αντικείμενο, σημειώνεται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου που κατέθεσε το υπουργείο οικονομικών. Εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ υποστήριξε ότι με τη διαγραφή της διάταξης «θα εγκλωβίσουμε επενδυτές που έκαναν τους σχεδιασμούς του βάσει αυτής της ρύθμισης ώστε να εκπίπτει ο τόκος της φορολογίας», υποδεικνύοντας ότι «δεν θα είναι καλό για την αξιοπιστία και το φορολογικό καθεστώς της χώρας μας». Εισήγηση του ΣΕΛΚ είναι όπως η πρόνοια συνεχίσει να ισχύει για όσους έχουν ήδη προβεί σε επένδυση βάσει αυτής της πρόνοιας. Ο πρόεδρος της επιτροπής οικονομικών Αβέρωφ Νεοφύτου, υποστήριξε ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο συγκεκριμένο θέμα. Υπέδειξε ότι αυτό το στοιχείο της νομοθεσίας βοήθησε στο να μην φύγουν ή στο να έρθουν επιχειρήσεις στην Κύπρο και σημείωσε ότι με αυτή την κίνηση ενδεχομένως «να θεωρηθεί ότι αλλάζουμε τα πράγματα όποτε θέλουμε». Έκανε λόγο για ορατούς κινδύνους σημειώνοντας ότι το θέμα θα επανέλθει ενώπιον της επιτροπής. Εκπρόσωπος του υπουργείου οικονομικών σημείωσε ότι με την κατάργηση της διάταξης σκοπός είναι να περιοριστεί η κατάχρηση και εξέφρασε ετοιμότητα για συνεργασία με τον ΣΕΛΚ ώστε να επανεξεταστεί το συγκεκριμένο θέμα. Της Μαρίας Χαμπή


bottom of page