top of page

Στον ΣΕΛΚ οι αρμοδιότητες της ΑΔΕΕλΕπ

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) ανακοινώνει την υπογραφή της Συμφωνίας Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων μεταξύ της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) που έγινε στις 12 Σεπτεμβρίου 2017, στο πλαίσιο του άρθρου 18 του νέου περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 [Ν.53(Ι)/2017].

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η ΑΔΕΕλΕπ, ως η αρμόδια αρχή για το ελεγκτικό επάγγελμα στην Κύπρο, και ο ΣΕΛΚ, ως το Αναγνωρισμένο Σώμα Ελεγκτών δυνάμει του Νόμου, συμφώνησαν όπως εκχωρηθούν στο ΣΕΛΚ όλες οι προβλεπόμενες από το Νόμο αρμοδιότητες, ενώ η ΑΔΕΕλΕπ θα διατηρήσει υπό τη δική της ευθύνη τις αρμοδιότητες εκείνες που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός σε σχέση με τους ελεγκτές των Οντοτήτων Δημοσίου Συμφέροντος.

Συγκεκριμένα, μέσα από τη Συμφωνία, εκχωρούνται στο ΣΕΛΚ οι αρμοδιότητες έγκρισης και εγγραφής των νόμιμων ελεγκτών και των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων στο Δημόσιο Μητρώο και η εποπτεία της υιοθέτησης, από τους νόμιμους ελεγκτές και τα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία, προτύπων όσον αφορά την επαγγελματική δεοντολογία, τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων και τους υποχρεωτικούς ελέγχους.

Επίσης η συνεχής εκπαίδευσης των νόμιμων ελεγκτών και των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων, η εποπτεία των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των νόμιμων ελεγκτών και των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων, εκτός από εκείνες που ορίζονται στη Συμφωνία ως «Retained Tasks» κ;ι οι διερευνήσεις και πειθαρχικές έρευνες, την παραπομπή των νόμιμων ελεγκτών και των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων σε πειθαρχική δίκη ενώπιον πειθαρχικής επιτροπής και την επιβολή κυρώσεων σε αυτούς, εκτός από εκείνες που ορίζονται στη Συμφωνία ως «Retained Tasks». Από την πλευρά της, η ΑΔΕΕλΕπ διατηρεί τον καθορισμό των προτύπων όσον αφορά την επαγγελματική δεοντολογία, τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων και τους υποχρεωτικούς ελέγχους, τον καθορισμό του τρόπου εφαρμογής των προτύπων που αναφέρονται στο (α) πιο πάνω στην πράξη, τον καθορισμό των κριτηρίων για έγκριση και εγγραφή των νόμιμων ελεγκτών και των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων στο Δημόσιο Μητρώο και τον καθορισμό των διαδικασιών για τη διατήρηση της επαγγελματικής επάρκειας των νόμιμων ελεγκτών και των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων, Επίσης, την εποπτεία των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των νόμιμων ελεγκτών και των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων που ελέγχουν Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος,τις διερευνήσεις και πειθαρχικές έρευνες, την παραπομπή των νόμιμων ελεγκτών και των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων σε πειθαρχική δίκη ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής και την επιβολή κυρώσεων για περιπτώσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο των εποπτικών της ελέγχων όπως αναφέρεται το (ε) πιο πάνω, είτε που προκύπτουν μέσα από οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα της ΑΔΕΕλΕπ είτε που προκύπτουν από αναφορές από άλλες αρχές, σε σχέση με τον έλεγχο Οντοτήτων Δημοσίου Συμφέροντος. Η πιο πάνω εκχώρηση αρμοδιοτήτων γίνεται στη βάση συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων, όπως καθορίζονται στη Συμφωνία Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων. Με βάση τη Συμφωνία, ο ΣΕΛΚ αποτελεί εποπτευόμενη οντότητα για την ΑΔΕΕλΕπ. Με την υπογραφή της Συμφωνίας Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων μια καινούργια σελίδα γυρίζει τόσο το ΣΕΛΚ όσο και για το ελεγκτικό επάγγελμα γενικότερα, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Αποτελεί ουσιαστικά το τρίτο σημαντικό ορόσημο στην πορεία εξέλιξης του ελεγκτικού επαγγέλματος, μετά (ι) την εισαγωγή του καθεστώτος το 2001 [Ν.76(Ι)/2001] και (ιι) την ψήφιση του περί Ελεγκτών Νόμου του 2009 [Ν.42(Ι)(/2009]. Ο νέος περί Ελεγκτών Νόμος του 2017 εναρμονίζει το Κυπριακό δίκαιο με τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Ελεγκτικό Επάγγελμα [2014/56/ΕΕ] και τον Κανονισμό [537/2014] που αφορά στις Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος (ΟΔΣ). Σκοπός του Νόμου και της πιο πάνω Συμφωνίας είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του ελεγκτικού επαγγέλματος, η ενδυνάμωση της διαφάνειας, της ανεξαρτησίας και της ευθυνοδοσίας, με ιδιαίτερη έμφαση και ευαισθησία να δίδεται σε ότι αφορά στον υποχρεωτικό έλεγχο των Οντοτήτων Δημοσίου Συμφέροντος. Πρώτιστος στόχος της νομοθεσίας είναι η προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Ο ΣΕΛΚ, έχοντας πλήρη επίγνωση των ευθυνών και υποχρεώσεων όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και θέτοντας ψηλά στην ημερήσιά του διάταξη την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, έχει ξεκινήσει ήδη την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο νέο, πιο απαιτητικό, του ρόλο αποτελεσματικά και με επιτυχία. Η συνεργασία με την ΑΔΕΕλΕπ είναι δεδομένη και απαραίτητη για την επιτέλεση των σκοπών αμφοτέρων. ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ


bottom of page