top of page

Επιστροφές Φ.Π.Α.


Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, σύντομα θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική πληρωμή επιστροφών Φ.Π.Α μέσω τραπεζικού εμβάσματος, τερματίζοντας έτσι την έκδοση τραπεζικών επιταγών προς τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα.

Ως εκ τούτου, όλα τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα το οποία

  • είτε έχουν ήδη υποβάλει αίτημα για επιστροφή Φ.Π.Α και αυτό δεν έχει ακόμη εξεταστεί από το Τμήμα Φορολογίας,

  • είτε για οποιοδήποτε λόγο προτίθενται να υποβάλουν αίτημα επιστροφής Φ.Π.Α στο μέλλον,

καλούνται όπως συμπληρώσουν το (‘Έντυπο Τ.Φ 1900) 2017 με τις λεπτομέρειες του Τραπεζικού τους Λογαρισμού εξουσιοδοτώντας σχετικά τον Έφορο Φορολογίας.

  • στα κατά τόπους Επαργιακά Γραφεία του Τμήματος Φορλολογίας ή

  • ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Τμήμα Φορολογίας, 1471 Λευκωσία

Τονίζεται ότι κατά τη συμπλήρωση του εντύπου θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα πιο κάτω:

  • ο διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) θα πρέπει να ανήκει στο όνομα του δικαιούχου της επιστροφής.

  • Εάν ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο, η εξουσιοδότηση να σφραγιστεί στο μέρος δίπλα από το όνομα του εξουσιοδοτούντος με τη σφραγίδα του νομικού προσώπου.

Διευκρινίζεται ότι το Τμήμα Φορολογίας, από την ημερομηνία εφαρμογής της ηλεκτρονικής πληρωμής επιστροφών Φ.Π.Α. δεν θα προβαίνει σε καμία πληρωμή εκτός εάν έχει υποβληθεί δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμενο το (Έντυπο Τ.Φ. 1900) 2017.


bottom of page